Fun-Dosenang Sarap, Fun-Dosenang Saya! 12 pieces of creamy, sweet-salty plain crackers that's perfect for sharing. Mas fun talaga pag pang-maramihan!